ศาลแขวงขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ศาลแขวงขอนแก่น  โดย นายไชยวัฒน์    สิริดลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมในหลักสูตร จัดทำ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
ผบ.1365/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1779/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1356/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1357/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1358/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1609/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1624/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1681/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1682/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1683/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1684/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1685/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1686/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1687/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1688/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2818/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2820/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2903/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4144/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4166/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.653/60
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7
ข.66/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1363/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1672/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1673/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1674/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1675/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1676/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1677/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1678/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1691/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1743/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1778/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1847/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1848/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1849/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1850/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.483/60
สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.662/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.840/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.841/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.842/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.843/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.844/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.185/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.73/60
นัดพิจารณา/ยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.699/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ