ศาลแขวงขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

35

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช่วยทางานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมใจกันรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม พร้อมกับในโอกาสปี พ.ศ.2560 สานักงานศาลยุติธรรมจึงกำหนดจัดงาน “135 ปี วันศาลยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560 จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ต่อไปนี้ 1) กิจกรรมทางศาสนา ร่วมถวายภัตตาหารจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ การทำบุญตักบาตรและการปล่อยปลา 2) กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล ตำรวจและทนายความ 3) การจัดนิทรรศนาการเกี่ยวกับพระประวัติของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าอยู่หัวที่มีต่อวงการ ศาลยุติธรรม และประวัติศาลแขวงขอนแก่น พร้อมทั้งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
อ.353/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.354/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.355/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11387/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.392/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.394/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.578/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.995/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.724/59
ฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1030/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1031/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1037/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1038/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1039/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1040/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1041/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1051/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1052/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.996/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.997/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.998/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.153/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1978/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.215/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.246/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2894/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3027/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3276/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3468/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.350/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.351/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.352/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3894/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4179/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4396/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.451/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.5710/58
ฟังคำพิพากษา/ผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.85/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.950/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.16/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1045/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.12039/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.12096/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.646/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.687/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.827/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.943/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.945/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.946/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.947/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.948/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.949/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.103/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.108/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.11/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.112/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.117/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.12/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.13/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.5998/51
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.762/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.83/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.85/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.9/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ