ศาลแขวงขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และนายไชยวัฒน์ สิริดลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น  พร้อมด้วยข้าราชการระดับหัวหน้างานและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานศาลยุติธรรม “ระหว่างศาลแขวงขอนแก่นและศาลแขวงอุดรธานี” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เกี่ยวกับการบริหารงานตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ    เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศาลแขวงอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 35
ฉ.35/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1820/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1821/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2071/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4582/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1788/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2083/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6466/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.114/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.143/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1819/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2549/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2798/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3895/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4632/51
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.833/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3112/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.6701/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.6702/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6703/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7179/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7180/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7181/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7182/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7183/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7184/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7185/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7186/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7187/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7188/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.190/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.320/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2548/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2553/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2718/59
ฟังผลตรวจพิสูจน์
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)