ศาลแขวงขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

170

           เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ศาลแขวงขอนแก่น  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น  หลักสูตร  “การส่งเสริมจริยธรรมและเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน”  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โดยนางชนกพรรณ  บุญสม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  มอบหมายให้นายวัฒนา  ชินรัตน์  และ นายสรายุทธ  อุดมพร  ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น  ณ  เคียงทะเล รีสอร์ท ระยอง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
ผบ.586/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.587/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.650/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.651/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.652/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.653/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.654/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.575/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.576/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.577/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.578/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.579/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.580/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.581/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.582/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.583/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.584/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.585/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.594/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.644/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.645/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.647/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.648/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.649/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.708/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.868/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ