ศาลแขวงขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น เข้าคารวะรดน้ำขอพร  นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔  และคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔  เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดศาลแขวงขอนแก่น  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
ผบ.10064/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
ผบ.10065/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
ผบ.10066/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
ผบ.10067/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
ผบ.10068/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
ผบ.10069/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
ผบ.10842/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1350/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1504/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1825/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1837/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.224/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.232/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.424/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5439/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.61/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.681/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.682/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.683/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.684/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.685/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.686/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.687/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.688/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.689/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.690/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.691/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.692/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.693/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
ผบ.694/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16.30 น.
พ.100/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.101/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.117/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.158/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.164/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.168/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.178/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.18/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.296/58
ไต่สวนคำร้องฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.571/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.615/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.83/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.84/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.85/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.86/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1721/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.224/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.233/61
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.2612/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2718/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3488/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3489/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3490/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3491/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3493/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3525/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.435/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.466/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.5025/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.5114/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.5815/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.682/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.703/61
นัดพบทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ เวลา 9.00 น.
อ.769/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.