ศาลแขวงขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

43

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑  ศาลแขวงขอนแก่น  ได้จัดโครงการศาลแขวงขอนแก่นเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการแจ้งเตือนแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แอบอ้างหน่วยงานศาลยุติธรรมหลอกลวงให้ประชาชนหรือบุคคลอื่นโอนเงินให้เพื่อยุติคดี  ให้แก่ผู้นำชุมชนท้องถิ่น จำนวน 200 คน ในวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน  ณ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น 
อ่านข่าว