หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 75
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  :: ข่าวที่ 736   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลแขวงขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงาน”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงาน”
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ ธรรมราช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ ธรรมราช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ประกาศศาลแขวงขอนแก่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
พันตำรวจเอกวิเศษ ภักดีวุฒิ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
พันตำรวจเอกวิเศษ ภักดีวุฒิ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 109 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 186 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรและรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรและรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 147 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 723   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 129 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Big Cleaning Day)
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Big Cleaning Day)
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 159 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 158 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 161 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 153 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |