หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 69
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ ธรรมราช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ ธรรมราช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ประกาศศาลแขวงขอนแก่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
พันตำรวจเอกวิเศษ ภักดีวุฒิ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
พันตำรวจเอกวิเศษ ภักดีวุฒิ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 179 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรและรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรและรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 139 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 723   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 128 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Big Cleaning Day)
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Big Cleaning Day)
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 157 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 156 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 134 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 148 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ วรสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ วรสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 120 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับนางภนิตา เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับนางภนิตา เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 216 )
ศาลแขวงขอนแก่น ศึกษาดูงานศาลแขวงอุดรธานี
ศาลแขวงขอนแก่น ศึกษาดูงานศาลแขวงอุดรธานี
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 176 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน“วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน“วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 713   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 145 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 712   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 172 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |