หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 40
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
  :: ข่าวที่ 777   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานศาล ๒๕๕๘ ”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานศาล ๒๕๕๘ ”
  :: ข่าวที่ 776   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การพัฒนางานบริการ ”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การพัฒนางานบริการ ”
  :: ข่าวที่ 775   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลแขวงขอนแก่น ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว)
ศาลแขวงขอนแก่น ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว)
  :: ข่าวที่ 774   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยม นางสาวศศิวประภา สะอาดชื่อ นิติกร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยม นางสาวศศิวประภา สะอาดชื่อ นิติกร
  :: ข่าวที่ 773   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 772   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการศาลแขวงขอนแก่นเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการศาลแขวงขอนแก่นเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 771   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  คุณแม่มะลิ ศรีหนองกุง มารดานางเสาวภา ตรีโยธา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่มะลิ ศรีหนองกุง มารดานางเสาวภา ตรีโยธา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 770   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช
  :: ข่าวที่ 769   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
  :: ข่าวที่ 768   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 102 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
  :: ข่าวที่ 767   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
  :: ข่าวที่ 766   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ครั้งที่ 2
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 765   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วม เปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วม เปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 764   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันศรีนครินทร์
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันศรีนครินทร์
  :: ข่าวที่ 763   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
  :: ข่าวที่ 761   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 760   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการ “การพิจารณาคดีต่อเนื่อง การออกหมายจับ หมายค้น และการมาเป็นพยานศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการ “การพิจารณาคดีต่อเนื่อง การออกหมายจับ หมายค้น และการมาเป็นพยานศาล"
  :: ข่าวที่ 759   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการบริจาคกระดาษ เพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการบริจาคกระดาษ เพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 758   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ บุตรสาว ส.ต.วีระยุทธ นามมูลน้อย หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ บุตรสาว ส.ต.วีระยุทธ นามมูลน้อย หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 757   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |