หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 59
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ วรสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ วรสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับนางภนิตา เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับนางภนิตา เพ็ชรธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลแขวงขอนแก่น ศึกษาดูงานศาลแขวงอุดรธานี
ศาลแขวงขอนแก่น ศึกษาดูงานศาลแขวงอุดรธานี
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน“วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน“วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 713   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 712   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 711   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 710   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 709   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 708   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
  :: ข่าวที่ 707   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 706   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับท่านศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับท่านศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 705   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 704   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สรรสม เขียนนิลศิริ (ผ่องใส)
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สรรสม เขียนนิลศิริ (ผ่องใส)
  :: ข่าวที่ 703   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 100 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 702   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |