หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 32
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลแขวงขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช)
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช)
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย เทศนะ ในโอกาสรับตำแหน่งในศาลจังหวัดขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย เทศนะ ในโอกาสรับตำแหน่งในศาลจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Court Cases สำหรับผู้ปฏิบัติงานศาลยุติธรรม
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Court Cases สำหรับผู้ปฏิบัติงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแขวงขอนแก่น บริจาคกระดาษเหลือใช้ มอบแก่มูลนิธิพระดาบส
ศาลแขวงขอนแก่น บริจาคกระดาษเหลือใช้ มอบแก่มูลนิธิพระดาบส
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
คณะพนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
คณะพนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
คณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
คณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ ในการมาประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลดีเด่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ ในการมาประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลดีเด่น
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลแขวงขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบอิเล็คทรอนิกส์ ณ เทศบาลนครขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบอิเล็คทรอนิกส์ ณ เทศบาลนครขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 681   :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 680   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานศาลยุติธรรม ระหว่างศาลแขวงขอนแก่นและศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานศาลยุติธรรม ระหว่างศาลแขวงขอนแก่นและศาลจังหวัดชัยภูมิ
  :: ข่าวที่ 679   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา “๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม” ศาลในภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา “๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม” ศาลในภาค ๔
  :: ข่าวที่ 678   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 677   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 676   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
คณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
คณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 675   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
  :: ข่าวที่ 674   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |