หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 50
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 712   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 711   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 710   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 709   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 708   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
  :: ข่าวที่ 707   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 706   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับท่านศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับท่านศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 705   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 704   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สรรสม เขียนนิลศิริ (ผ่องใส)
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สรรสม เขียนนิลศิริ (ผ่องใส)
  :: ข่าวที่ 703   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 702   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น แสดงความยินดีและมอบของขวัญแก่นายจาตุรนต์ ศรีล้อม เนื่องในโอกาสรับขวัญบุตรคนที่สอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น แสดงความยินดีและมอบของขวัญแก่นายจาตุรนต์ ศรีล้อม เนื่องในโอกาสรับขวัญบุตรคนที่สอง
  :: ข่าวที่ 701   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด
  :: ข่าวที่ 697   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเส่ง แก้วเหลา ผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเส่ง แก้วเหลา ผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 696   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยม นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยม นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลแขวงขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช)
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช)
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |