หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 71
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการ “การพิจารณาคดีต่อเนื่อง การออกหมายจับ หมายค้น และการมาเป็นพยานศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการ “การพิจารณาคดีต่อเนื่อง การออกหมายจับ หมายค้น และการมาเป็นพยานศาล"
  :: ข่าวที่ 759   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการบริจาคกระดาษ เพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการบริจาคกระดาษ เพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 758   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ บุตรสาว ส.ต.วีระยุทธ นามมูลน้อย หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ บุตรสาว ส.ต.วีระยุทธ นามมูลน้อย หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 757   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงขอนแก่น        ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา และคณะ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา และคณะ
  :: ข่าวที่ 756   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 755   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 754   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและสักการะสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและสักการะสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
  :: ข่าวที่ 753   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English for Communication )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English for Communication )
  :: ข่าวที่ 752   :: วันที่ 14 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 751   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 750   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 749   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
  :: ข่าวที่ 748   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและขอพรจาหผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษาศา
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและขอพรจาหผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษาศา
  :: ข่าวที่ 747   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 124 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเพาะเห็ดและมอบของให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเพาะเห็ดและมอบของให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 746   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 745   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
  :: ข่าวที่ 744   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นางชนกพรรณ บุญสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
นางชนกพรรณ บุญสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 743   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 141 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษา ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษา ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 1 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |