หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 51
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลแขวงขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับศาลแขวงสุรินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศาลแขวงขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับศาลแขวงสุรินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 789   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแขวงขอนแก่น ประชุมหารือ ข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการผัดฟ้อง ฝากขัง
ศาลแขวงขอนแก่น ประชุมหารือ ข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการผัดฟ้อง ฝากขัง
  :: ข่าวที่ 788   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 787   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 785   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป บูชาพุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป บูชาพุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 784   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 783   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงขอนแก่น ประชุมเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจแนวนโยบายในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงขอนแก่น ประชุมเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจแนวนโยบายในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 782   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  :: ข่าวที่ 781   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 780   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น นำคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น นำคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔
  :: ข่าวที่ 779   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิติ เอื้อจรัสพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิติ เอื้อจรัสพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 778   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
  :: ข่าวที่ 777   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานศาล ๒๕๕๘ ”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานศาล ๒๕๕๘ ”
  :: ข่าวที่ 776   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การพัฒนางานบริการ ”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การพัฒนางานบริการ ”
  :: ข่าวที่ 775   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลแขวงขอนแก่น ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว)
ศาลแขวงขอนแก่น ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว)
  :: ข่าวที่ 774   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยม นางสาวศศิวประภา สะอาดชื่อ นิติกร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยม นางสาวศศิวประภา สะอาดชื่อ นิติกร
  :: ข่าวที่ 773   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 772   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการศาลแขวงขอนแก่นเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น เปิดโครงการศาลแขวงขอนแก่นเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 771   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  คุณแม่มะลิ ศรีหนองกุง มารดานางเสาวภา ตรีโยธา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่มะลิ ศรีหนองกุง มารดานางเสาวภา ตรีโยธา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 770   :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช
  :: ข่าวที่ 769   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |