หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 28
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ครั้งที่ 2
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 765   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วม เปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วม เปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 764   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันศรีนครินทร์
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันศรีนครินทร์
  :: ข่าวที่ 763   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
  :: ข่าวที่ 761   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 760   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการ “การพิจารณาคดีต่อเนื่อง การออกหมายจับ หมายค้น และการมาเป็นพยานศาล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการ “การพิจารณาคดีต่อเนื่อง การออกหมายจับ หมายค้น และการมาเป็นพยานศาล"
  :: ข่าวที่ 759   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการบริจาคกระดาษ เพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการบริจาคกระดาษ เพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 758   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ บุตรสาว ส.ต.วีระยุทธ นามมูลน้อย หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ บุตรสาว ส.ต.วีระยุทธ นามมูลน้อย หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 757   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลแขวงขอนแก่น        ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา และคณะ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา และคณะ
  :: ข่าวที่ 756   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 755   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 754   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและสักการะสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและสักการะสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
  :: ข่าวที่ 753   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English for Communication )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English for Communication )
  :: ข่าวที่ 752   :: วันที่ 14 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 751   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 750   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 749   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
  :: ข่าวที่ 748   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและขอพรจาหผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษาศา
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและขอพรจาหผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษาศา
  :: ข่าวที่ 747   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 126 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเพาะเห็ดและมอบของให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเพาะเห็ดและมอบของให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 746   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 745   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |