หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 86
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
  :: ข่าวที่ 748   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและขอพรจาหผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษาศา
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและขอพรจาหผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษาศา
  :: ข่าวที่ 747   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเพาะเห็ดและมอบของให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเพาะเห็ดและมอบของให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 746   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 745   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
  :: ข่าวที่ 744   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
นางชนกพรรณ บุญสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
นางชนกพรรณ บุญสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 743   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษา ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะผู้พิพากษา ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 1 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ
นายสุชาติ วรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าที่ศาลแขวงขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอำลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอำลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยในศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยในศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 738   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  :: ข่าวที่ 736   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลแขวงขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงาน”
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงาน”
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 106 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ ธรรมราช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ ธรรมราช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ประกาศศาลแขวงขอนแก่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |