หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ศาลแขวงขอนแก่น  
เบอร์ติดต่อภายใน  
download ฟอร์ม 
ผังโครงสร้างอัตรากำลัง 
อัตราค่านำส่งหมาย 
กระดานถาม-ตอบ 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ค้นหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงขอนแก่น
จำนวนข่าวทั้งหมด 74
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
  :: ข่าวที่ 674   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 673   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษา เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสเข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งในศาลแขวงขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษา เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสเข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งในศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 672   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษาที่มารับตำแหน่งในศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษาที่มารับตำแหน่งในศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 671   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
  :: ข่าวที่ 670   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษา ฯ เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษา ฯ เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 120 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงและแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดเลี้ยงและแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 668   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 127 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีสร้างความสามัคคีบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีสร้างความสามัคคีบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
  :: ข่าวที่ 667   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 666   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแขวงขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร   
  :: ข่าวที่ 665   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการ ศาลแขวงขอนแก่นพบประชาชน เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการ ศาลแขวงขอนแก่นพบประชาชน เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 664   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 663   :: วันที่ 18 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค ๔ ให้การต้อนรับนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค ๔ ให้การต้อนรับนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยม นางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยม นางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 5 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 21 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมอวยพรและรับพร จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมอวยพรและรับพร จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 21 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบของขวัญปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบของขวัญปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล และพนักงานรักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 8 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 8 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
คณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรและรับพร จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
คณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรและรับพร จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 654   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 69 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |