ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะผู้พิพากษาในจังหวัดขอนแก่นร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา     วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     


เอกสารแนบ