ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
         วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม   พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ