ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา และพิธี ลงนามถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา และพิธี   ลงนามถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ