ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น   ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น   จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายสักการะเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์     กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างศาล ยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงาน              ในกระบวนการยุติธรรม  และสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมพิธี และในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานการพิจารณาคดี (ศาลจำลอง)  การแข่งขันฟุตบอลรพี ๖๐ “สานสัมพันธ์ยุติธรรมขอนแก่น” เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานราชการ


เอกสารแนบ