ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560”

ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล    แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา      12 สิงหาคม 2560”
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา      ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น         เป็นประธานในพิธี และในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารแนบ