ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ศาลแขวงขอนแก่นเปิดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน"

ศาลแขวงขอนแก่นเปิดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน"
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๒ : การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น”  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลแขวงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโครงการนี้  จัดขึ้นเพื่อเจรจาประนอมหนี้หาข้อยุติ เร่งรัดติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย และติดตามให้การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้ประกันบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการดำเนินงาน  จำนวน ๔๖ คน  ตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ