ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลแขวงขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ (16กล้อง) พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เอกสารแนบ