ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมาจนถึงปัจจุบัน  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ