ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม  “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๙  ประจำปี ๒๕๖๑
 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม “ เรารักขอนแก่น ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑   เพื่อร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานตลอดจนสร้างสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   และองค์กรภาคเอกในจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ