ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลแขวงขอนแก่น จัดงานเลี้ยงอำลา “ ด้วยรักจากใจ สายใยที่ผูกพัน ” เนื่องในโอกาสข้าราชการศาลแขวงขอนแก่นย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น และคณะผู้ประนีประนอมในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลแขวงขอนแก่น จัดงานเลี้ยงอำลา “ ด้วยรักจากใจ  สายใยที่ผูกพัน ” เนื่องในโอกาสข้าราชการศาลแขวงขอนแก่นย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น  และคณะผู้ประนีประนอมในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างศาลแขวงขอนแก่น จัดงานเลี้ยงอำลา  “ ด้วยรักจากใจ  สายใยที่ผูกพัน ”  เนื่องในโอกาสข้าราชการศาลแขวงขอนแก่นย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ ศาลอื่น  และคณะผู้ประนีประนอมในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่ง  ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ