ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบพวงมาลัยแก่นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และนายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  มอบพวงมาลัยแก่นายสมบูรณ์  วัฒนพรมงคล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔  และนายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น มอบพวงมาลัยแก่นายสมบูรณ์  วัฒนพรมงคล รองประธาน          ศาลอุทธรณ์ภาค ๔  และนายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น          ณ  ศาลอุทธรณ์ภาค ๔  และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ