ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นมอบหมายให้ นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นมอบหมายให้ นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
              เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นมอบหมายให้ นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)  ชั้น ๑  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ