ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น เข้าคาราวะ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในโอกาสที่รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และเข้าคาราวะ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ เนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น เข้าคาราวะ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  เนื่องในโอกาสที่รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และเข้าคาราวะ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ เนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลแขวงขอนแก่น          เข้าคาราวะ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  เนื่องในโอกาสที่รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และเข้าคาราวะ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ เนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ณ สำนักงานอธิบดี    ผู้พิพากษาภาค ๔ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ