ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เข้าพบ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น  เข้าพบ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน
         เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสมมาตย์ สุราช  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น  เข้าพบ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ                  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการร่วมกัน  ณ  อาคารศาลแขวงขอนแก่น  ถนนหน้าศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น          


เอกสารแนบ